Witold Malinowski

Wydział Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Poland

Publications
  • Review   
    Porod operacyjny zywego plodu droga pochwowa - dzwignia poloznicza
    Author(s): Witold Malinowski* and Adam Skoneczny

    Do czasu skonstruowania na początku XVII wieku kleszczy położniczych, poza filetem, innym dostępnym narzędziem stosowanym w „trudnym” porodzie i umożliwiającym urodzenie żywego dziecka, była dźwignia położnicza (vectis). Często była wykonana z kości słoniowej lub metalu i przypominała swym kształtem pojedynczą łyżkę kleszczy położniczych. „Vectis” stosowano jako dźwignię, której punkt podparcia stanowił łuk spojenia łonowego. Wykorzystywano ją w celu obniżenia główki płodu w kanale rodnym lub w celu skorygowania położenia odgięciowego główki poprzez jej przygięcie i umożliwienie zejścia do miednicy małej... Read More»

    Abstract HTML PDF