Urszula Markowska-Sioma

Zakład Pielęgniarstwa w Położnictwie i Ginekologii Katedry Zdrowia Kobiety, Wyd, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poland

Publications
  • Original Research Article   
    Preparing pregnant women for childbirth during the COVID-19 pandemic
    Author(s): Bogumiła Kiełbratowska* and Urszula Markowska-Sioma

    Wstęp. Szybko rosnące liczby pacjentów z COVID-19 spowodowały, że ustalone wytyczne dotyczące kursów edukacji przedporodowej zostały szybko zmodyfikowane w celu zmniejszenia potencjalnego narażenia personelu i pacjentów. Opracowano nowe strategie komunikacji, aby ułatwić opiekę położniczą w zakresie edukacji przedporodowej drogą elektroniczną. Ilościowa analiza ukazuje, w jakim stopniu edukacja jest przydatna oraz porównuje przebieg ciąży i porodu kobiet po przebytym kursie oraz tych, które na taki kurs się nie zdecydowały. Coraz większy nacisk kładzie się na aktywne przygotowanie ciężarnej do porodu. Cel. Ocena przygotowania kobiet cięż.. Read More»

    Abstract HTML PDF