gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Preparing pregnant women for childbirth during the COVID-19 pandemic


Abstract

Author(s): Bogumiła Kiełbratowska* and Urszula Markowska-Sioma

Wstęp. Szybko rosnące liczby pacjentów z COVID-19 spowodowały, że ustalone wytyczne dotyczące kursów edukacji przedporodowej zostały szybko zmodyfikowane w celu zmniejszenia potencjalnego narażenia personelu i pacjentów. Opracowano nowe strategie komunikacji, aby ułatwić opiekę położniczą w zakresie edukacji przedporodowej drogą elektroniczną. Ilościowa analiza ukazuje, w jakim stopniu edukacja jest przydatna oraz porównuje przebieg ciąży i porodu kobiet po przebytym kursie oraz tych, które na taki kurs się nie zdecydowały. Coraz większy nacisk kładzie się na aktywne przygotowanie ciężarnej do porodu.

Cel. Ocena przygotowania kobiet ciężarnych do porodu w czasie zdalnej edukacji przedporodowej z powodu pandemii COVID-19.

Wyniki. Większą aktywność podczas porodu obserwuje się wśród kobiet, które brały udział w kursach e-edukacji przedporodowej. Ciężarne po kursie edukacji przedporodowej znacznie lepiej radzą sobie z bólem porodowym i są w czasie porodu bardziej aktywne, podczas gdy kobiety nie uczestniczące w kursie edukacji przedporodowej wolą przyjmować pozycję leżącą, co przedłuża poród i wzmaga ból porodowy. Stwierdzono, że ciężarne, korzystające z jakiejkolwiek aktywności fizycznej, łatwiej i bezpieczniej rodzą dzieci, co ma potwierdzenie naukowe.

Wnioski. Spotkania edukacyjne przygotowujące kobiety ciężarne do porodu prowadzone on-line w dobie pandemii COVID-19 są formą bezpieczną zarówno dla personelu medycznego i ciężarnych, a jednocześnie w stopniu dobrym przygotowują rodzące do aktywnego porodu. Rodzące po e-edukacji przedporodowej wykazały mniejszy poziom leku i niepokoju, lepiej współpracowały z personelem medycznym, a poród częściej odbywał się samoistnie. Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 spowodowała konieczność opracowania nowej strategii komunikacji, aby ułatwić opiekę położniczą i przygotowanie do porodu.