gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Wiedza kobiet na temat suplementacji diety kwasem foliowym przez caly okres rozrodczy


Abstract

Author(s): Patryk Kwapień*, Martyna Mrowiec, Dominika Janus, Katarzyna Chmura, Piotr Surmiak and Ewa Mrowiec

Wstęp. Kwas foliowy jest niezbędnym elementem profilaktyki wad wrodzonych płodu. Jego odpowiednia suplementacja, a także właściwy jej początek ma istotny wpływ na obniżenie częstości występowania wad wrodzonych.

Cel pracy. Ocena aktualnego poziomu wiedzy kobiet, korzystających z mediów społecznościowych na temat konieczności suplementacji diety kwasem foliowym w całym okresie reprodukcyjnym.

Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 2543 użytkowniczek mediów społecznościowych w wieku rozrodczym. Sprawdzono wiedzę kobiet na temat konieczności stosowania kwasu foliowego w całym okresie reprodukcyjnym. Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą programu Statistica 12.0PL (Statstoft, Kraków, Polska).

Wyniki. Stwierdzono, że ponad 97,6% respondentek wiedziało o konieczności przyjmowania kwasu foliowego w ciąży, jednak tylko 40,1% ankietowanych spożywało folacynę. Kobiety w wieku 18-19 lat oraz z wykształceniem podstawowym wykazały się dużo niższą wiedzą na temat witaminy B9. Najczęściej podawanym źródłem wiedzy na temat kwasu foliowego był lekarz, media społecznościowe, a wśród najmłodszych kobiet szkoła i Internet. 77,4% respondentek potrafiło poprawnie wskazać naturalne rezerwuary kwasu foliowego z czego zdecydowana większość podała zielone warzywa. Wyłącznie 29% kobiet stosowało się do zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników stosując kwas foliowy przez cały okres rozrodczy, a 53,9% jedynie w związku z planowaną ciążą. 58% ankietowanych pomimo posiadanej wiedzy nie stosowało suplementacji, a 88% spośród kobiet nieposiadających wiedzy. Przeprowadzona analiza wykazała, iż największy wpływ na suplementację diety kwasem foliowym miał wiek w przedziale 26-35 lat (OR-34,11), uzyskiwanie wiedzy na temat kwasu foliowego od lekarza (OR-1,80) oraz spożywanie zielonych warzyw (OR-1,38); natomiast czynnikiem negatywnie wpływającym na przyjmowanie kwasu foliowego był brak wiedzy.

Wnioski. Suplementacja diety kwasem foliowym wśród badanych kobiet w wieku reprodukcyjnym jest niewystarczająca. Grupą docelową dla kampanii informacyjnych dotyczących suplementacji folacyny, powinny być kobiety w wieku 18-19 lat oraz kobiety z wykształceniem podstawowym. Uzyskanie wiedzy od lekarza stanowi istotny czynnik zwiększający szanse na rzeczywistą suplementację diety kwasem foliowym.