(+48) 500 333 969, (+48) 502 318 888

Ginekologia i Położnictwo medical project
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Volume 8, Issue 1, 2013


Review Article

The role of oxidative stress in the pathogenesis of ovarian cancer

  • NATALIA SŁOWIK-WASYLUK,GRZEGORZ POLAK, IWONA WERTEL,TOMASZ WASYLUK, WIESŁAWA BEDNAREK

Case Report

Pregnancy outcome in three non-operated women with congenitally corrected transposition of great arteries

  • LIDIA BIESIADA, URSZULA FAFLIK, MICHAŁ KREKORA, GRZEGORZ KRASOMSKI

Case Reports

Giant cystadenoma mucinosum in a 74-year old female? case study

  • DOBROSŁAWA L. SIKORA-SZCZĘŚNIAK, GRZEGORZ SZCZĘŚNIAK, WACŁAW SIKORA1

Research Article

Broadened position of the Team of Experts of the Polish Society of Gynaecologists on application of carbetocin in the prophylaxis of post partum heamorrhage

  • RYSZARD PORĘBA, PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, JAN OLESZCZUK,GRZEGORZ BRĘBOROWICZ, MIROSŁAW WIELGOŚ, KRZYSZTOF CZAJKOWSKI, ROMAN SMOLARCZYK, JAROSŁAW KALINKA