gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Bli?ni?ta Kosma i Damian ? patroni lekarzy


Abstract

Author(s): Witold Malinowski (ABCDF)

Za patrona s?u?by zdrowia powszechnie uwa?a si? ?w. ?ukasza. Mniej natomiast znani s? Kosma i Damian, jedyne bli?ni?ta lekarze, którzy w ko?ciele katolickim zostali wyniesieni na o?tarze. W Polsce w ostatnich latach obserwuje si? wzrost zainteresowania ?wi?tymi bli?ni?tami. Zwi?zane jest to g?ównie z powrotem do tradycji ?wi?ta Aptekarzy obchodzonego w dniu 26 wrze?nia, dnia ?mierci m?cze?skiej Kosmy i Damiana.