gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Preface - (2021) Volume 16, Issue 2

Slowo wstepne

Prof. Ryszard Poreba*
 
*Correspondence: Prof. Ryszard Poreba, Katedra i Oddzia? Kliniczny Ginekologii i Po?o?nictwa w Tychach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Edukacji Tychy, Poland, Email:

Received: 20-May-2021 Published: 28-Jun-2021

Author info »

Szanowni Państwo,

Cykl  publikacji w bieżącym numerze czasopisma „Ginekologia i położnictwo medical project”, rozpoczyna praca dotycząca oceny poziomu wiedzy kobiet, korzystających z mediów społecznościowych na temat konieczności suplementacji diety kwasem foliowym w okresie reprodukcyjnym. Autorzy objęłi badaniem ankietowym ponad 2500 użytkowniczek mediów społecznościowych w wieku rozrodczym. Uzyskano interesujące wyniki. Autorzy podkreślają, że grupą docelową dla kampanii informacyjnych dotyczących suplementacji folacyny, powinny być kobiety młode w wieku 18-19 lat oraz kobiety z wykształceniem podstawowym.

Kolejna praca porusza niezwykle ważne zagadnienie związane z występowaniem nowotworów złośliwych w ciąży. Rokrocznie obserwuje się coraz częstsze występowanie złośliwych guzów u kobiet w okresie ciąży. Praca prezentuje przypadek operacji wyłuszczenia obustronnych guzów przydatków rozpoznanych w czasie cięcia cesarskiego. Autorzy zwracają uwagę na konieczność oceny przydatków u każdej ciężarnej, również w ramach izby przyjęć w przypadku pilnej hospitalizacji.

W dalszej części numeru czasopisma prezentujemy Państwu pracę dotyczącą opinii położnych podstawowej opieki zdrowotnej na temat realizacji spotkań edukacyjnych w okresie przedporodowym. Obecnie obowiązujący standard opieki okołoporodowej obliguje położników i położne do realizacji ramowego programu edukacji przedporodowej. Pandemia COVID-19 znacznie utrudnia realizację tego zadania. 

Ostatnia praca jest niezwykle interesująca. W kontynuacji tematyki  historycznych zabiegów kończących poród drogą pochwową Autor, pasjonujący się historią położnictwa prezentuje kolejne narzędzie - dźwignię położniczą stosowaną (do czasu skonstruowania kleszczy położniczych) w „trudnym” porodzie i umożliwiającą urodzenie żywego dziecka.

Drodzy Czytelnicy, od 15. lat regularnie wydawane jest nasze czasopismo. Dla mnie, jako Redaktora Naczelnego te minione lata, były niezwykle wspaniałym i inspirującym okresem czasu, w którym wraz z Radą Naukową, Redakcją i Wydawnictwem zabiegaliśmy o pozycję naszego periodyku. Dzisiaj czasopismo „Ginekologia i położnictwo medical project” posiada ugruntowaną wysoką pozycję wśród czasopism medycznych i cieszy się zainteresowaniem czytelników. Jest indeksowane w naukowych bazach danych: Embase/EXPERTA MEDICA, SCOPUS, GBL, posiada punktację 118,99 Indeks Copernicus oraz znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą 20. punktów przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Składam serdeczne podziękowania Radzie Naukowej, Redakcji Czasopisma oraz Wydawnictwu za wieloletnią współpracę w podnoszeniu rangi czasopisma. Serdecznie dziękuję Autorom prac.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru i życzę  udanych wakacji.

Redaktor Naczelny

prof. Ryszard Poręba

Author Info

Prof. Ryszard Poreba*
 
Katedra i Oddzia? Kliniczny Ginekologii i Po?o?nictwa w Tychach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Edukacji Tychy, Poland
 

Copyright:This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.