(+48) 500 333 969, (+48) 502 318 888

Ginekologia i Położnictwo medical project
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Volume 12, Issue 3, 2017


Original Article

HE4 concentration in women with endometrial cancer

  • Andrzej Brenk (ABDE), Piotr Bodzek (CDEG), Iwona Janosz (EF), Anita Olejek (E)

Review Article

Methods of labor pain relief ? analysis and comparison

  • Anna Fuchs (AD), Iwona Czech (BDEF), Piotr Fuchs (BDE), Miłosz Lorek (DE), Dominika Tobolska (DF), Jerzy Sikora (AE), Violetta Skrzypulec-Plinta (AD), Agnieszka Drosdzol-Cop (AE)

Original Article

Care for women with disabilities during pregnancy, childbirth and postpartum period from the midwife?s point of view

  • Izabela Mężyk (ABDEF), Anna Kończewicz-Cioć (ABCDEF), Violetta Skrzypulec-Plinta (D), Małgorzata Kazimierczak (D)

Original Article

Pregnancy of unknown location as a diagnostic challenge ? case analysis

  • Jakub Śliwa (ABCDEF), Anna Kryza-Ottou (BCDF), Anna Rosner-Tenerowicz (CFD), Aleksandra Zimmer (BD), Mariusz Zimmer (DEF)

Case Report

Pemphigoid gestationis

  • Joanna Głowska-Ciemny (BCDEFG), Jacek Koźlik (ADE)

Case Report

Ovarian leiomyoma ? case reports and literature review

  • Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak (ABE), Grzegorz Szczęśniak (CDF)