gynecology and obstetrics medical project, gynecology journal, obstetrics, gynecologic oncology, reproductive medicine, gynecological endoscopy, ultrasonography, gynecology articles

Ginekologia i Poloznictwo
ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

The use of autologous umbilical cord blood in a patient with cerebral palsy - a case report


Abstract

Author(s): Magdalena Chrościńska-Krawczyk*

Mózgowe porazenie dzieciece (MPD) jest szerokim terminem opisujacym grupe niepostepujacych zaburzen rozwojowych ruchu i postawy, które powstały na skutek uszkodzenia rozwijajacego sie mózgu płodu lub noworodka.

W pracy przedstawiano przypadek pacjentki z mózgowym porazeniem dzieciecym, która otrzymała autologiczna krew pepowinowa w dwukrotnej infuzji w ramach prowadzonego eksperymentu medycznego po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej. Krew pepowinowa wykorzystana do medycznego eksperymentu leczniczego pochodziła z Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. i spełniała standardy pozyskania, preparatyki oraz przechowywania akredytowane przez Amercian Association of Blood Banks oraz Ministerstwo Zdrowia.

Zastosowanie komórek macierzystych krwi pepowinowej stanowi potencjalna mozliwosc w terapii osób z mózgowym porazeniem dzieciecym. Obiecujace wyniki badan eksperymentalnych oraz prób klinicznych powinny stac sie podstawa do kolejnych etapów badan nad potencjałem komórek macierzystych krwi pepowinowej w chorobach układu nerwowego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Słowa kluczowe: mózgowe porazenie dzieciece; krew pepowinowa; infuzja